tema

PARS
Türkçe'de anafikir.Ayrıca Hayrettin Karaca'nın önderliğinde kurulan dernektir. Asıl amacı türkiye'deki erozyonu engellemek olan tema, sonrasında ağaçlandırma ve doğayı korumayı da vizyon edinmiştir.